Služby

Poskytujeme Vám kompletní služby v oboru projektování staveb.

Příprava před návrhem

Každé místo má souvislosti, vazby. Má souvislosti technické, ekonomické, dispoziční, má vazby na místo, na okolí.  

Umíme Vám pomoci při výběru vhodného místa pro Váš dům či byt. Procházíme s Vámi možnosti, které daný výběr poskytuje. Hledáme jeho výhody a nevýhody.

 

Návrh stavby (studie)

Fázi návrhu (studie) stavby, považujeme v našem ateliéru za jednu z nejdůležitějších částí samotného projektování. Zde se staví základy kvality projektu, zde se hledá to správné řešení pro Váš dům či byt, zde se nastavuje kromě dispozičního řešení i řešení technické.

Zpracováváme varianty možného řešení, zasazujeme do souvislostí místa a to jak v ploše, tak 3D modelu.

 

Dokumentace pro povolení stavby

V této fázi bude zajištěno řádné povolení stavby, splněno technické zabezpečení a případné dopravní napojení. Nabízíme také kompletní projekční zajištění včetně veškeré komunikace s dotčenými a správními orgány zainteresovanými do stavebního řízení.

 

Realizační dokumentace

Proto abyste vybrali toho správného dodavatele Vaší stavby, je důležité mít podrobný a přesný projekt včetně položkového rozpočtu. I zde Vám nabízíme kompletní projekční zajištění, se kterým bude snadné vybrat dodavatele.

 

Autorský dozor / technická pomoc investora

Zde nabízíme služby autorského dozoru nebo-li dozoru projektanta, který kontroluje, zda je na stavbě skutečně realizováno to, co jsme v předchozích krocích společně s Vámi navrhli.


Skutečné provedení stavby

V průběhu stavby může dojít k drobným změnám, úpravám projektu. Tyto změny pro Vás zaznamenáme a vytvoříme projekt skutečného provedení stavby, který předložíte při kolaudaci stavby, ale hlavně Vám poslouží v budoucnu při případné rekonstrukci.

 

Návrh interiéru

Abyste se cítili dobře i uvnitř domu či bytu, nabízíme Vám kompletní zpracování projektu interiérů a to od fáze studie (vizualizací), až po technické rozkresy jednotlivých interiérových prvků, včetně následného výběru konkrétních materiálů.